<rt id="yoi6g"><small id="yoi6g"></small></rt>
<rt id="yoi6g"><small id="yoi6g"></small></rt>
<rt id="yoi6g"><small id="yoi6g"></small></rt>
当前位置:首页>信托公司排名 > 详情

2021年信托公司信托资产规模排名


信托公司  信托资产余额  排名  年度新增信托资产  排名
建信信托  152,611,401.11  1  45,423,787.69  4
中信信托  122,465,894.57  2  26,076,990.85  7
光大信托  102,607,617.33  3  82,133,024.26  1
华润信托  102,370,363.20  4  53,223,373.00  3
华能信托  85,040,020.31  5  55,287,376.53  2
中融信托  71,763,023.33  6  13,084,881.15  17
五矿信托  70,285,249.23  7  33,539,324.89  6
外贸信托  67,512,869.19  8  39,035,777.67  5
中航信托  66,653,016.57  9  18,683,650.79  11
交银信托  63,062,386.89  10  10,150,794.40  27
上海信托  60,813,010.87  11  18,863,867.46  10
英大信托  57,425,385.67  12  3,017,180.01  51
渤海信托  43,780,987.86  13  13,375,295.33  16
华宝信托  43,068,598.58  14  8,171,187.83  35
平安信托  39,105,195.33  15  15,105,504.92  15
兴业信托  37,846,138.85  16  10,486,498.00  26
长安信托  37,509,648.40  17  11,172,596.24  23
江苏信托  37,091,901.12  18  12,533,371.54  19
中海信托  34,407,864.17  19  11,442,687.00  22
中铁信托  32,594,756.00  20  19,816,405.00  9
百瑞信托  31,343,221.58  21  21,587,084.56  8
西部信托  29,749,117.92  22  10,740,749.61  25
粤财信托  27,052,034.81  23  10,871,653.60  24
山东信托  26,012,791.50  24  7,145,252.44  38
陕西国投  25,703,213.30  25  9,373,600.51  31
云南信托  25,254,288.29  26  16,424,498.40  13
华鑫信托  24,578,587.86  27  12,404,313.47  20
天津信托  22,911,456.99  28  18,534,670.55  12
厦门信托  22,107,661.00  29  15,353,557.00  15
昆仑信托  22,002,673.43  30  1,892,604.00  56
陆家嘴信托  21,818,772.27  31  12,823,961.04  18
重庆信托  21,485,193.23  32  6,913,093.74  40
中诚信托  20,772,879.61  33  8,901,217.09  34
民生信托  20,593,926.57  34  9,212,367.50  32
中原信托  20,490,976.31  35  10,051,133.00  28
北京信托  19,309,571.20  36  7,044,343.66  39
国通信托  17,715,692.49  37  9,709,404.55  29
国投信托  16,749,470.75  38  7,707,030.46  37
安信信托  16,142,323.44  39  500.00  61
中粮信托  15,759,666.16  40  6,279,062.22  42
中建投信托  15,011,826.32  41  11,490,728.39  21
国民信托  14,934,147.90  42  5,648,999.45  44
西藏信托  14,663,665.71  43  3,986,424.13  47
金谷信托  14,299,741.13  44  9,391,959.88  30
国元信托  14,100,284.90  45  6,164,076.41  43
财信信托  13,312,214.00  46  9,209,656.00  33
爱建信托  12,924,073.40  47  8,153,085.69  36
紫金信托  12,607,443.59  48  5,595,666.14  45
北方信托  10,806,789.72  49  3,370,588.11  50
万向信托  10,740,571.12  50  6,865,819.59  41
华澳信托  8,422,812.02  51  2,435,577.76  52
苏州信托  8,204,759.91  52  3,820,248.36  48
浙金信托  7,795,993.61  53  4,227,484.26  46
国联信托  6,982,130.00  54  778,639.00  58
东莞信托  6,862,059.93  55  2,051,828.25  53
大业信托  5,962,723.88  56  3,561,000.00  49
吉林信托  4,597,426.62  57  1,839,690.85  57
杭州信托  4,325,612.00  58  1,979,646.00  54
山西信托  4,016,050.88  59  1,907,823.63  55
中泰信托  2,597,601.54  60  378,473.84  59
长城信托  1,038,388.46  61  -    62
长城信托  80,577.39  62  46,476.96  60

在售信托资管理财产品
热销理财产品 更多>>
信托产品预约流程
国产精品另类在线观看
<rt id="yoi6g"><small id="yoi6g"></small></rt>
<rt id="yoi6g"><small id="yoi6g"></small></rt>
<rt id="yoi6g"><small id="yoi6g"></small></rt>